30-11-11

JAAROVERZICHT

  

BEELDEN UIT HET
BEZINNINGSCENTRUM 2011

 

Iconen zijn geschilderd in de stilte...

2011-iconenschilderen-nov1b.jpg 2011-iconenschilderen-nov2b.jpg 2011-iconenschilderen-nov3b.jpg
2011-iconenschilderen-nov4b.jpg 2011-iconenschilderen-nov5b.jpg 2011-iconenschilderen-nov6b.jpg

Iconen zijn geschilderd in de stilte
en in strenge concentratie

tussen de strakke lijnen
van een vaktraditie, eeuwenoud

Zo is elke icoon een tijdeloos portret
van een stukje eeuwigheid gedropt in deze tijd
onwezenlijk signaal van een mysterie
waaraan wij zijn voorbijgegaan
                                             (Manu Verhulst)19 november: Iconenwijding in de kloosterkerk

2011-iconenwijding-nov1a.jpg 2011-iconenwijding-nov2a.jpg2011-iconenwijding-nov3a.jpg
Van 12 tot 19 november begeleidde Pieter Liket in het Bezinningscentrum de tweede iconencursus van 2011. Acht dagen lang schilderden de deelnemers in alle rust en stilte de Vladimirskaja (Moeder Gods van de tederheid) of de Christus Pantocrator.
"Bij het schilderen heb ik al mijn zorgen en verdriet kunnen toevertrouwen aan de Moeder Gods" vertelde een van de deelneemsters achteraf.
Na afloop werden de nieuwe iconen gewijd door E.H. Van de Weijer. Dit gebeurde tijdens een mooie plechtigheid in de kloosterkerk samen met de zusters op zaterdag 19 november.


19 oktober: Avondconferentie Gerard Bodifée
"De tijd loopt, maar waar naartoe?"

2011-Gerard Bodifée1a.jpg2011-Gerard Bodifée2a.jpg
Op woensdag 19 oktober hield Gerard Bodifée voor een bijzonder aandachtig publiek een boeiende avondconferentie over het verschijnsel 'tijd'. Via Parmenides, Herakleitos, Augustinus, Newton en tenslotte de moderne fysica schetste hij de evolutie van het begrip ‘tijd’ door de eeuwen heen.
De thermodynamica en meer bepaald de wet van de entropie geeft weer een andere kijk op de tijd. Volgens deze wet evolueert het heelal immers continu en onstuitbaar van orde naar wanorde.
Tijd is onomkeerbaar en loopt in één richting, nl. in de richting van het verdwijnen van de tijd. Ook de tijd is maar tijdelijk, aldus Gerard Bodifée. Hij besloot zijn conferentie met een positieve visie op de toekomst met een heelal dat geen grenzen kent en waarin alles evolueert naar zijn volmaakte vorm. (foto's: Jos Aerts)28 september:
Stilte- en onthaastingsplekken in Nederlands-Limburg
 

2011-Rolduc1a.jpg 2011-kerk Rolduc1.jpg
2011-Roermond-kathedraal1.jpg 2011-Roermond-thuiskomst1.jpg

In het kader van het interregproject (interregionale samenwerking tussen stilte- en onthaastingsplekken in de grensregio Vlaanderen-Nederland) brachten wij op 28 september een bezoek aan de Abdij Rolduc en Roermond. Met een 40-tal deelnemers en onder een stralende zon trokken wij per bus eerst naar Kerkrade, naar het imposante abdijcomplex Rolduc. Onder leiding van een ervaren gids bezochten wij de prachtige romaanse kerk uit de 12e eeuw, de rijkelijke rococobibliotheek en de mooie bisschopszaal. Na een smakelijke lunch trokken wij verder naar Roermond waar twee gidsen ons stonden op te wachten voor een geleid stadsbezoek. Hierbij werd de monumentale Sint-Christoffelkathedraal maar vooral de 13e eeuwse O.L. Vr. Munsterkerk bewonderd. Deze Munsterkerk behoorde immers oorspronkelijk tot een cisterciënzerinnenabdij. Het bezoek werd afgerond met een terrasje – nog steeds onder een stralende zon – en met de afspraak dat wij volgend jaar zeker nog zo’n uitstap zullen organiseren. Dan komt Vlaams-Brabant aan de beurt met een bezoek aan Zoutleeuw en de Abdij van Averbode. (foto's: Jos Aerts)


28 september:
Frieda Sorber over de schedelrelieken van Herkenrode

2011-Frieda Sorber-1a.jpg2011-Frieda Sorber3a.jpg

De schedelrelieken van Herkenrode zijn minstens 1500 jaar oud en afkomstig uit Keulen, vertelde kunsthistorica en textielexperte Frieda Sorber tijdens de avondconferentie van 28 september. Of de relieken inderdaad verband houden met de H. Ursula en de 11.000 maagden blijft een open vraag. De explosieve ontwikkeling van de devotie voor de H. Ursula in Europa liep immers samen met de ontdekking van Romeinse begraafplaatsen in Keulen in de 12e en 13e eeuw.
In elk geval, de abdissen van Herkenrode hebben door de eeuwen heen de relieken met zeer veel zorg en eerbied behandeld en in kostbaar textiel gewikkeld. Wat de schedelrelieken van Herkenrode zo bijzonder maakt, is het feit dat de nieuwe omhulsels telkens over de oude werden aangebracht. Zo dragen heel wat schedels de sporen van vier of vijf opeenvolgende verpakkingen daterend van de 13e tot de 18e eeuw.
Ook tijdens de recente conservatie van de reliekenschat, gecoördineerd door Frieda Sorber, werden de wikkels niet losgemaakt. Dit gebeurde uit respect voor het object zoals het ons door de geschiedenis is aangereikt. De schedelrelieken geven immers een uniek beeld van de reliekenverering in Herkenrode gedurende een periode van 600 jaar. (foto's: Jos Aerts)September: Herkenrode gezien door kinderogen

Elk jaar komt ‘meester André’ – die ook als vrijwilliger in het Bezinningscentrum werkt – met de leerlingen van het tweede leerjaar van de Stedelijke Basisschool Kuringen op bezoek in Herkenrode. André wil immers dat de kinderen van jongs af aan vertrouwd raken met het belangrijkste historisch monument van hun dorp.
Na het bezoek mogen de 7-jarigen hun indrukken in een tekening gieten. En dat levert telkens bijzonder originele en leuke plaatjes op. Met dank aan Manon en Valerie!

2011-kindertekening-eenhoorn-1.jpg
De eenhoorn en het klooster

2011-kindertekening-zusters-2.jpg

De zusters20 augustus: iconenwijding in de kerk

2011-iconenwijding1b.jpg

 

 

 

 

 

 

 

2011-iconenwijding2b.jpg
Na acht dagen intensieve arbeid waren alle iconen klaar. Tot grote tevredenheid van begeleider Pieter en natuurlijk ook van de cursisten zelf. “Iconen schilderen kun je niet vergelijken met het maken van een schilderij” vertelde een van de deelneemsters. “Een icoon doet iets met je. Het raakt je, maakt heel veel los en geeft je een goed gevoel. Je moet het eigenlijk zelf ervaren.”
Op zaterdag 20 augustus werden de nieuwe iconen gewijd. Dat gebeurde tijdens een mooie viering in de kloosterkerk, samen met de zusters. Priester Wim Cortleven sprak de gebeden uit en zegende nadien elke icoon afzonderlijk. Het werd een bijzonder ontroerende plechtigheid.
Na afloop kwamen de zusters en de overige aanwezigen de iconen van dichtbij bewonderen. Natuurlijk werden de iconenschilders van harte – en terecht – proficiat gewenst met het prachtige resultaat. 
 
 


 
13-20 augustus: basiscursus iconenschilderen

2011-iconenschilderen-basiscursus1a.jpg
Op zaterdag 13 augustus startte een nieuwe basiscursus iconenschilderen. Onder begeleiding van Pieter Liket leren de deelnemers de 'Vladimirskaja' op traditionele wijze schilderen.
Bij elke stap in het schilderproces geeft Pieter eerst uitleg en daarna mogen de cursisten zelf aan de slag. "Het is een heel intensief maar bijzonder boeiend werk" vertelt een van de deelneemsters. "Ik wist echt niet dat er zoveel lagen nodig waren in een icoon". Maar Pieter is er gerust in: "Zaterdag zullen alle iconen zeker klaar zijn, en dat is ook nodig want zaterdagmiddag worden ze gewijd".16 juni: de mangel ontmanteld

2011-mangel1_2a.jpg
2011-mangel2_2a.jpg 2011-mangel3a.jpg

In de conferentiezaal van het Bezinningscentrum staat al jarenlang een enorme houten mangel. En al jarenlang staat het ding in de weg. Maar verhuizen kon niet want daarvoor waren de deuren te smal. Verkopen kon evenmin want het behoort nu eenmaal tot de inboedel van dit historische huis. In bruikleen geven aan een museum lukte ook niet want geen enkel museum had interesse. Er zat dus niks anders op dan het gevaarte ter plekke te demonteren en in de kelder te zetten. Maar niemand durfde daar aan te beginnen. Tot Frans Huyghebaert en Jos Schreurs, samen bijna zo oud als de mangel zelf, de handen in mekaar sloegen. Beiden hebben een uitgesproken technisch inzicht en Jos is bovendien vertrouwd met restauratietechnieken van antieke meubels. Op donderdag 16 juni om 9u30 begonnen zij aan de klus en twee uur later was de hele mangel vakkundig gedemonteerd en opgeruimd.
“Toch jammer” zuchtte Frans achteraf “dat we nog altijd niet weten hoe die mangel nu eigenlijk werkte…”31 mei: avondconferentie Jo Vandeurzen

2011-Jo Vandeurzen1a.jpg2011-Jo Vandeurzen1b.jpg
Minister Jo Vandeurzen hield op dinsdag 31 mei een warm pleidooi voor een ‘vermaatschappelijking’ van de zorg. Het uitgesproken individualisme, de globalisering maar vooral de toenemende vergrijzing maken de welzijnszorg steeds ingewikkelder. Er is een groeiende kloof tussen de vraag naar zorg en het aanbod. Oplossingen ziet de minister in een doorgedreven preventiebeleid, meer capaciteit in de zorgsector, meer innovatie en efficiency in de zorginstellingen maar vooral een verdieping van de zorgverlening in de samenleving. Niet alle problemen kunnen immers opgelost worden door meer zorg te voorzien. Ook de samenleving moet haar verantwoordelijkheid nemen. Onderlinge solidariteit, een sociaal netwerk, hulp van familie, buren en vrijwilligers zullen in de toekomst meer dan ooit nodig zijn om de groeiende vraag naar zorg te kunnen opvangen.
Groepsfoto: prof. Lambert Stals, André Convents, Ivonne Jansen, Lieve Pollet, Jo Vandeurzen, zr. Patricia en zr. Emma (foto's Jos Aerts) 


30 mei: Een onvergetelijke dag met zr. Jeanne Devos

2011-Zr Jeanne Devos-1a.jpg
2011-zr Jeanne Devos-2a.jpg 2011-zr Jeanne Devos-3a.jpg
De getuigenis van zr. Jeanne Devos op maandag 30 mei was ongetwijfeld een van de hoogtepunten van de voorbije maanden. Met een verrassende eenvoud vertelde zij over haar werk in India waar zij het lot van duizenden uitgebuite en misbruikte dienstmeisjes verbeterde door o.m. de oprichting van de National Domestic Workers Movement. Haar aanpak is geen ‘slachtofferbenadering’ maar wel geloof en vertrouwen in de mogelijkheden van elk kind. “Wij hebben sterk gewerkt aan groepsvorming en solidariteit want niets is onmogelijk als wij het samen doen” aldus zr. Devos.
Haar bezield engagement wortelt in haar geloof en een leven ten dienste van de medemens met respect voor de eigenheid van de ander. Een kleine maar sterke vrouw die indruk maakt door haar onverzettelijke strijd voor de waardigheid en rechten van elke mens.
“Een dag om nooit te vergeten” verklaarde een van de deelneemsters achteraf
 


23-26 mei: iconenschilderen in Herkenrode

2011- iconenschilderen gevorderden2a.jpg 2011- iconenschilderen gevorderden1a.jpg

Van 23 tot 26 mei was Pieter Liket weer te gast in Herkenrode met een groep gevorderde iconenschilders. Dit keer werd gewerkt aan een prachtige icoon van de aartsengel Michaël.
Het schilderen gebeurt zoals steeds in stilte met op de achtergrond mooie byzantijnse muziek. Iconenschilderen overstijgt de tijd, vraagt toewijding en geduld maar is ook enorm rustgevend. Het kan beschouwd worden als een vorm van meditatie.
Het Bezinningscentrum organiseert ook dit jaar in augustus en november een cursus iconenschilderen voor beginners onder leiding van Pieter Liket.   


14 mei: Vormelingen Sint-Servaesparochie Diepenbeek 

2011-vormelingen Diepenbeek-1a.jpg

Op zaterdag 14 mei waren een 58-tal vormelingen en begeleiders van de St.-Servaasparochie Diepenbeek te gast in het Bezinningscentrum. Tijdens een intensieve vormingsdag in de abdij werden de jongeren voorbereid op het vormsel en de betekenis ervan in hun leven.
Maar er was ook tijd voor ontspanning. Zo stonden er 's middags frietjes en vidé op het menu. Na het eten kwamen Liam en Jarny spontaan vragen of ze mochten helpen bij de afwas. Dat vond zr. Patricia natuurlijk prima. Want jong geleerd is...

2011-vormelingen Diepenbeek2a.jpg 


4 mei: Avondconferentie Roger Pauly 

2011-Roger Pauly1a.jpg 2011-Roger Pauly3a.jpg 

 “Wij bevinden ons op een scharnierpunt in de samenleving waar zich diepgaande veranderingen voltrekken. Alles verschuift steeds meer van het materiële naar het immateriële, van de buitenkant naar de binnenkant, van de rede en het rationele naar het intuïtief aanvoelen. Er komt een sterke stroming naar zachte krachten, fijngevoeligheid en vrouwelijke eigenschappen. We moeten weg uit de leegte van de consumptiecultuur. Het postmodernisme voert de mens van de 21ste eeuw naar een andere instelling waar opnieuw ruimte is voor zingeving, waarden, spiritualiteit en religie”.
Dit verklaarde Roger Pauly, algemeen voorzitter van de Gezinsbond, op 4 mei tijdens de avondconferentie over zijn nieuwste boek ‘De crisis in onszelf. Uitdagingen voor gezin en samenleving’.
Voor Herkenrode was het een bijzondere aangelegenheid omdat het boek grotendeels geschreven is in het Bezinningscentrum. Na de conferentie werd er dan ook tot in de late uurtjes nagepraat met enkele medewerkers.


 3 mei: Dr. Rudolf van Dijk over Thomas a Kempis 

2011-Rudolf van Dijk1.jpg

Dr. Rudolf van Dijk O.Carm. is gespecialiseerd in de geschiedenis en spiritualiteit van de Moderne Devotie. Hij publiceerde in 2008 een nieuwe vertaling van de ‘Navolging van Christus’ door Thomas a Kempis en is dus grondig vertrouwd met de historische achtergrond en betekenis van dit wereldberoemde boek. Dat bewees hij ook tijdens de studiedag die hij op 3 mei hierover begeleidde.
Op een bijzonder heldere manier analyseerde hij de structuur van de ‘Navolging van Christus’ dat in vier delen de geestelijke groei van de mens aangeeft.  Vooral boek IV over de innerlijke vertroosting werd uitgediept. De conferenties werden telkens gevolgd door een verwerkingstijd waarbij teksten uit de ‘Navolging van Christus’ werden gelezen en samen besproken. Het werd in alle opzichten een boeiende, inspirerende en verrijkende dag die zeker voor herhaling vatbaar is. 
 


23 april: Het park in volle lentebloei  

2011- lente in het park1.jpg

Dankzij het schitterende lenteweer staat het Engels landschapspark volop in bloei. Ook de eeuwenoude bomen tooien zich met fris lentegroen. Elk jaar opnieuw een heerlijk schouwspel.


25 maart: Einde fase 1 renovatieproject

2011-renovatieproject-maart2011-1.jpg
Met het plaatsen van de noodverlichting op vrijdag 25 maart is de installatie van het branddetectiesysteem helemaal afgewerkt, en daarmee ook fase 1 van het renovatieproject. Het werk werd met bijzonder veel zorg en aandacht voor het historische interieur uitgevoerd en daar zijn wij heel gelukkig mee.
Ondertussen dromen wij van fase 2: de isolatie van de ramen.
Het Bezinningscentrum telt immers 63 ramen van 3 meter hoog en ruitjes van 3 mm dik... Het spreekt voor zich dat dit een enorme energieverspilling betekent, maar vooral zeer hoge verwarmingskosten. Daar moet dringend iets aan gebeuren.

Graag willen wij alle milde gevers die het mogelijk maakten om alvast fase 1 van ons renovatieproject helemaal te voltooien, van harte danken.
Wij hopen ook in de toekomst op hun steun te mogen rekenen.
 


23 maart: Luc Devisscher over het bijbelboek Ester

2011-Luc Devisscher1.jpg
Het boek ‘Ester’ behoort ongetwijfeld tot de bijbelboeken die men minstens één keer in zijn leven moet gelezen hebben. Luc Devisscher, stafmedewerker van de Katholieke Bijbelstichting Vlaanderen (KBS), bracht op 23 maart een bijzonder deskundige en diepgaande analyse van dit intrigerende verhaal waarin een joods meisje koningin van Perzië wordt en op gevaar van eigen leven haar volk van de ondergang redt.
“Het boek Ester legt de klemtoon op de menselijke verantwoordelijkheid” aldus Luc Devisscher. “Het roept op om niet bij de pakken te blijven zitten maar over te gaan tot de concrete daad. Hoe ellendig de situatie er ook kan uitzien (ballingschap? pogrom?) er is steeds een uitweg.
In het boek wordt niet naar God verwezen. Maar Zijn verborgenheid is geen afwezigheid. Hij wordt zichtbaar, niet in het noodlot dat de Judeeërs treft, maar in de uit de verborgenheid tredende Ester die opkomt voor haar volk”.
 


 16 maart: De laatste kabels... 

2011-renovatie-maart1.jpg

De laatste kabels voor de installatie van het branddetectiesysteem werden getrokken in de week van 14 maart. De hele installatie gebeurde met bijzonder veel zorg om zo weinig mogelijk te beschadigen in het mooie historische gebouw. En daar zijn ze gelukkig ook in geslaagd.


 8 maart: Avondconferentie Mark Van de Voorde 

2011-Mark_Van_de_Voorde1a.jpg

Op 8 maart hield Mark Van de Voorde een bijzonder boeiende avondconferentie met als titel:  Wat na de vertrouwenscrisis in de Kerk? Nieuwe kansen en uitdagingen.
"Het zou fout zijn te denken dat die crisis veroorzaakt is door het misbruikschandaal" aldus de spreker. "Deze crisis is deel van een allesomvattende cultuurcrisis. Alle vertrouwen in alle instellingen is zoek: niet alleen priesters scoren laag in de ranglijst van het vertrouwen, helemaal onderaan bengelen de politici en journalisten." 
Welke zijn dan de belangrijkste opdrachten voor de Kerk na de crisis? Bidden en het goede doen, volgens Mark Van de Voorde, maar ook het geloof bij de tijd brengen en de dialoog aangaan met de geseculariseerde wereld van de wetenschap. "Het geloof en rede kunnen niet in tegenspraak zijn met elkaar: wat de wetenschap heeft gevonden, kan nooit door het geloof worden tegengesproken, maar de wetenschap kan nooit de zin van het leven ontdekken noch bepalen wat goed is en wat kwaad".


18 februari: Fase 1 renovatieproject bijna afgewerkt

2011-renovatieproject_feb1a.jpg 2011-renovatieproject_feb2a.jpg

Fase 1 van het renovatieproject - de installatie van een branddetectiesysteem - is bijna afgerond. De voorbije weken werden brandmelders geplaatst in de kamers van de eerste en tweede verdieping, in de kelders en op zolder. In de week van 21 februari komen de lokalen van het gelijkvloers aan de beurt.
Bovenstaande foto’s werden genomen op vrijdag 18 februari. De hoge plafonds en de dikke muren zorgen natuurlijk voor extra moeilijkheden. Toch verlopen de werkzaamheden zoals gepland en gelukkig zonder veel hinder voor de gasten.
 

 Januari: De nieuwe programmafolder is er! 

2011-programmafolder1a.jpg 2011-programmafolder2a.jpg 2011-programmafolder3a.jpg

Als illustratie voor de nieuwe programmafolder 2011 kozen wij voor de eeuwenoude glasramen van Herkenrode, tenminste de enkele mooie stukjes die nog zijn overgebleven. De prachtige glasramen van de abdijkerk zijn immers na de Franse revolutie verkocht aan de kathedraal van Lichfield in Engeland. Het programma staat nu ook weer boordevol boeiende en inspirerende activiteiten. Nieuw zijn o.m. de bijbeldagen waarin Luc Devisscher van de Katholieke Bijbelstichting Vlaanderen voor ons enkele intrigerende bijbelverhalen uitdiept, die men minstens één keer in zijn leven moet gelezen hebben. Wij zoeken inspiratie voor het heden bij grote figuren uit het verleden: Geert Grote en de Moderne Devotiebeweging, Thomas a Kempis en de ‘Navolging van Christus’ en tenslotte Ignatius van Loyola. Wij ontdekken verrassende ecologie in de bijbel samen met Egbert Rooze. Zr. Jeanne Devos vertelt ons hoe bezielde solidariteit sterker kan zijn dan onmacht en uitbuiting. Wij leren van Claude Vandevoorde hoe conflicten een mogelijkheid kunnen zijn tot persoonlijke groei. Voor onze avondconferenties hebben wij weer bekende sprekers te gast waaronder Roger Pauly, Jo Vandeurzen en Gerard Bodifée. Dit is uiteraard maar een greep uit het aanbod. Graag nodigen wij u uit dit programma niet alleen te ontdekken op de website maar ook te komen beleven in het Bezinningscentrum zelf. U bent van harte welkom.18:53 Gepost door herkenrode abdij bezinningscentrum | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |